Ogrody wertykalne wewnętrzne

Ogrody wertykalne wewnętrzne nawadniane są z wodociągu, a nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizacji. Za poprawne działanie zielonej ściany odpowiedzialny jest sterownik.

Proces nawadniania polega na doprowadzeniu wody do górnej kieszeni panelu, skąd spływa ona w dół, nawadniając wszystkie rośliny znajdujące się na zielonej ścianie. Po spłynięciu woda zbiera się w rynnie umieszczonej na dole panelu, a następnie odprowadzana jest do kanalizacji.

Ogrody wertykalne z podłączeniem do sieci mogą być budowane bezpośrednio od posadzki lub powieszone na pewnej wysokości nad posadzką (dolna rynna jest najniżej położonym elementem zielonej ściany). Więcej przykładów realizacji wewnętrznych ścian znajduje się w naszej Galerii.

Co należy zorganizować, aby stworzyć ogród wertykalny wewnętrzny

  1. Doprowadzenie wody
  2. Miejsce na sterowanie nawadnianiem z przyłączem elektrycznym
  3. Przyłącze kanalizacyjne
  4. Oświetlenie odpowiednie do doświetlania roślin

1. Doprowadzenie wody

 
Doprowadzenie wody do zasilania ogrodu wertykalnego najczęściej wykonujemy około 30 cm od górnej krawędzi ogrodu i zakańczamy je złączką ½” z gwintem wewnętrznym. Najbezpieczniej jest doprowadzić wodę jak najbliżej środka szerokości ogrodu wertykalnego. Zasilanie wody wykonane jest podtynkowo.

 

2. Miejsce na sterowanie

Miejsce na sterowanie może zostać wykonane w okolicy ogrodu wertykalnego lub w całkiem oddzielnym pomieszczeniu. Ważne aby do miejsca w którym będzie znajdował się sterownik oraz elektrozawór uruchomiające nawadnianie, została doprowadzona woda. Przyłącze zakańczamy zaworem 1/2′ GZ. To będzie miejsce na wpięcie elektrozaworu uruchamiającego nawadnianie. Dopiero od tego miejsca prowadzimy wodę bezpośrednio za ogród wertykalny. Powinno być to  niezależne zasilanie wody. Sposób wykonania przyłącza przedstawiamy poniżej.
Sposób wykonania przyłącza kanalizacyjnego zależy od wysokości na której ma zacząć się ogród wertykalny:
  • Od posadzki
  • Nad posadzką
  • Nad posadzka i jest przeznaczony do zabudowy 

3. Przyłącze kanalizacyjne

Sposób wykonania przyłącza kanalizacyjnego zależy od wysokości na której ma zacząć się ogród wertykalny:
  • Od posadzki
  • Nad posadzką
  • Nad posadzka i jest przeznaczony do zabudowy 

Zdjęcie przedstawia ogród wertykalny wewnętrzny, który zaczyna się na poziomie posadzki. W przypadku montażu tego typu zielonej ściany niezbędne jest, aby kanalizacja była zlicowana z podłogą.

Czytaj dalej…

Na fotografii przedstawiona jest zielona ściana, która została zbudowana powyżej poziomu posadzki. Przy montażu tego typu ogrodu wertykalnego przyłącze kanalizacyjne znajduje się na najniższej części żywej ściany  – w tym miejscu umiejscowiona jest rynna zbiorcza na wodę, która posiada wspawaną rurkę do połączenia z odpływem kanalizacyjnym.

Czytaj dalej…

Obraz przedstawia ogród wertykalny wewnętrzny, który został zbudowany powyżej posadzki i posiada front przeznaczony do zabudowy. Wykonanie tego typu wewnętrznej zielonej ściany, umożliwia dowolność montażu kanalizacji w przestrzeni pomiędzy posadzką, a najniższą częścią żywej ściany – potencjalny odpływ kanalizacyjny zostanie zabudowany przez front.

Czytaj dalej…

4. Oświetlenie

Ilość światła skierowanego na ogród wertykalny powinna wynosić nie mniej niż 800 lux na każdy m2 zielonej ściany. Oświetlenie LED użyte do doświetlania roślin powinno zawierać odpowiednie spectrum wspomagające roślinę w procesie fotosyntezy. Przyjmuje się, że lampy o barwie 4000 K – 6500 K oraz Ra nie mniejszym niż 90 są wystarczające do oświetlania ogrodu wertykalnego.

Najczęściej oświetlenie oddalone jest od ogrodu wertykalnego około 120-170 centymetrów.

Rekomendujemy, aby oświetlenie podłączać do włącznika czasowego. Zapobiega to sytuacji, w której nasze rośliny nie dostaną wystarczającej ilości światła gdy np. wyjedziemy na urlop.

Ogród powinien być doświetlany od 3 do 18 godzin dziennie, w zależności od warunków otoczenia oraz pory roku. Więcej informacji o oświetleniu ogrodu wertykalnego znajdziesz w zakładce Instrukcje – Oświetlenie do ogrodu wertykalnego.