Nawadnianie ogrodów wertykalnych

Nawadnianie to jedna z głównych czynności, pozwalająca roślinom się rozwijać. W przypadku systemów filcowych wymagane jest codzienne podlewanie ogrodu wertykalnego. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia wody do systemu. Nasze rośliny podlewają się poprzez podawanie wody tylko od górnych kieszeni. Materiał pozwala przesiąkać wodzie grawitacyjnie w dół i zaopatruje kwiaty w wodę.

System nawadniania ogrodu wertykalnego może być wykonany na różne sposoby:

  1. Nawadnianie żywej ściany z wodociągu i odprowadzenie nadmiaru wody grawitacyjnie do kanalizacji.
  2. Nawadnianie ogrodu wertykalnego z wodociągu i odprowadzenie nadmiaru wody ciśnieniowo za pomocą pompy do kanalizacji.
  3. Nawadnianie zielonej ściany w zamkniętym obiegu wody z wykorzystaniem zbiornika oraz pompy.

1. Nawadnianie żywej ściany z wodociągu i odprowadzenie nadmiaru wody grawitacyjnie do kanalizacji.

Przy takim rozwiązaniu niezbędne jest wykonanie doprowadzenia wody oraz grawitacyjnego odpływu do kanalizacji.

W przypadku większości żywych ścian, w których w pobliżu znajduje się źródło wody i odpływ do kanalizacji, zalecamy taki sposób podłączenia ogrodu do automatycznego systemu nawadniania. Należy pamiętać, aby w tej sytuacji, w okolicach zielonej ściany przewidzieć miejsce, w którym umiejscowimy system sterowania z elektrozaworem i sterownikiem do uruchamiania nawodnienia.

W tym wypadku niezbędne jest również zasyfonowanie odpływu do kanalizacji.

2. Nawadnianie ogrodu wertykalnego z wodociągu i odprowadzenie nadmiaru wody ciśnieniowo za pomocą pompy do kanalizacji

Przy zastosowaniu tego typu rozwiązania musimy wykonać doprowadzenie wody do ogrodu wertykalnego oraz odprowadzenie do kanalizacji z przyłączem na pompę pozwalającą na wypompowanie nadmiaru wody pod ciśnieniem.

Należy pamiętać, aby w tej sytuacji przewidzieć miejsce, w którym umiejscowimy system sterowania z elektrozaworem do uruchamiania nawodnienia.

3. Nawadnianie zielonej ściany w zamkniętym obiegu wody z wykorzystaniem zbiornika oraz pompy

Przy zastosowaniu tego typu rozwiązania, musimy jedynie wykonać gniazdo 230 V w celu podłączenia sterownika do pompy nawadniającej ogród.

Czynniki wpływające na czas nawadniania

Istnieje duża liczba czynników wpływających na częstotliwość nawadniania danej zielonej ściany. Oto one:

  • Rodzaj roślin
  • Ilość światła
  • Suchość powietrza
  • Temperatura otoczenia
  • Lokalizacji ściany (wewnątrz czy na zewnątrz)

Nawadnianie wewnętrznych zielonych ścian

Ściany wewnętrzne roślin, które są zwykle obsadzone roślinami tropikalnymi o słabym oświetleniu, wymagają rzadszego podlewania. Zwykle pierwsze podlewania ustawiamy na 25-30 minut, raz lub dwa razy dziennie. Po upływie około 4 tygodni należy zweryfikować czas nawadniania. Uważnie obserwuj i sprawdzaj glebę palcem. Jeśli wydaje się zbyt mokra lub przesiąknięta, ogranicz podlewanie początkowo do 1 razu dziennie przez ok 25-30 minut. W przypadku, gdy zredukowanie nawadniania będzie niewystarczające, zacznij zmniejszać minutowy czas nawadniania. Może się również okazać, że w Twojej lokalizacji ogród wystarczy podlewać np. co drugi dzień po 20-30 minut dziennie.

Zwróć uwagę na ilość wody szczególnie w okresach przejściowych – jesienią i wiosną. Obserwuj rośliny i w razie potrzeby dostosuj czas nawadniania.

Jak często serwisować system nawadniania i jaki sposób?

System nawadnia powinien być serwisowany regularnie. Najczęściej w systemach z nawadnianiem z wodociągu jest to raz na 12 miesięcy, a w systemach, które zaopatrywane są w wodę za pomocą pomp, raz na 6 miesięcy. Oczywiście, należy kontrolować poprawność działania systemu. W razie potrzeby serwisować go częściej. Czynności serwisowe opisane są w zakładce Serwis ogrodów wertykalnych.  Jest to jednak najczęściej tylko okresowa wymiana kroplowników na zielonej ścianie.

Inne informacje dotyczące nawadniania, znajdują się na stronach Możliwe problemy oraz Zasada działania i przekroje.