Ogród wertykalny wewnętrzny budowany od posadzki – kanalizacja

Najpopularniejszy typ zielonej ściany, to ta budowana od poziomu posadzki do sufitu. Taka żywa ściany wymaga zaplanowania, by kanalizacja była zlicowana z podłogą. To oznacza, że góra kielicha odpływu kanalizacji musi być zlicowana z podłogą oraz znajdować się na tym samym poziomie, co dolna część ogrodu.

Zdjęcie po lewej stronie przedstawia ogólny obraz konstrukcji ogrodu wertykalnego zbudowanego od posadzki, razem z odpływem. Kanalizacja jest zazwyczaj wykonywana z rury fi 32 lub fi 50. W większości przypadków jako rurę odpływu kanalizacyjnego biegnącą od ogrodu wertykalnego, rekomendujemy tę o przekroju fi 50.

 

Odpływ kanalizacyjny powinien być umieszczony jak najbliżej środka planowanego na ścianie ogrodu wertykalnego. Jeśli zdarzy się sytuacja, że takie umiejscowienie jest niemożliwe, to można go przesunąć dowolnie w lewą lub prawą stronę. Należy jednak pamiętać, że odpływ kanalizacyjny nie może wyjść poza obrys zielonej ściany, ani zbliżyć się na mniej niż 10 centymetrów do obydwu krawędzi planowanego ogrodu.

Należy zwrócić uwagę na odległość rury kanalizacyjnej od ściany, na której ma zostać zbudowany ogród wertykalny. System ogrodu będzie oddalony od ściany (głębokość systemu) na maksymalną odległość 7 centrymetrów. Niezbędne jest więc, by zapewnić warunki, w których odpływ kanalizacji również nie wykracza na 7 centymetrów od ściany. W innym wypadku może okazać się, że kanalizacja wystaje poza system i niemożliwe będzie połączenie jej z rynną zbierającą wodę.

Niezbędne jest zasyfonowanie odpływu.

Więcej realizacji znajduje się w naszej galerii zielonych ścian oraz na portalu Pinterest – ogrody wertykalne. Ponadto jeśli interesuje Państwa montaż takiego ogrodu wertykalnego, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego poniżej.

Aby stworzyć dla Państwa indywidualną wycenę, prosimy o podanie w wiadomości informacji o szerokości oraz wysokości planowanego ogrodu, a także miejsca realizacji (miejscowość).