Mówiąc „zielona ściana”, na myśl przychodzą nam rośliny. A jeśli rośliny, to konieczność ich pielęgnacji. Co zrobić w przypadku, gdy na pielęgnację nie mamy czasu lub umiejętności? Wtedy warto zastanowić się nad zieloną ścianą z mchu. Jest to materiał, którym nie trzeba się „zajmować”. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, decydując się na stabilizowany mech – to odpowiednia wilgotność powietrza w pomieszczeniu, ok. 40-60%, sami również na tym skorzystamy.

Zielone ściany z mchu mogą być montowane na stałe lub wykonane w formie obrazu w ramach. Wtedy możemy go przewieszać w każdej chwili, w dowolne miejsce.

obraz z chrobotka reniferowego

zywy obraz z chrobotka