Ogrody wertykalne zewnętrzne – nasze doświadczenia i przydatne informacje

Współpraca z Uczelnią

W latach 2015 – 2018 wspólnie z Katedrą Projektowania i Konserwacji Krajobrazu z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadziliśmy badania, które polegały na opracowaniu optymalnej konstrukcji „ogrodu wertykalnego do zastosowania zewnętrznego” oraz doboru materiałów utrzymujących rośliny w układzie wertykalnym.

Plusami opracowanego systemu są:

  • Waga – nie przekraczająca 25 kg/m2 
  • Szybki i prosty montaż.
  • Izolacja termiczna ścian budynków

Przeżywalność roślin na zewnętrznych zielonych ścianach w klimacie Polski, zależy w dużym stopniu od warunków zewnętrznych panujących w trakcie sezonów oraz od odpowiedniego doboru gatunkowego. 

Przyczyny niekorzystnych zmian w środowisku miejskim

Główną przyczyną niekorzystnych zmian w środowisku miejskim jest eliminacja powierzchni i materiałów, które retencjonują wodę i oddają ją do środowiska w okresach suchych w wyniku ewaporacji bądź transpiracji. Dotyczy to wzrostu powierzchni nieprzepuszczających wody, tzn. nawierzchni pieszych i jezdni oraz zabudowy. Woda opadowa z takich miejsc jest odprowadzana do kanalizacji i tym samym bezpowrotnie tracona. Ponadto następuje zmniejszanie powierzchni trawników oraz liczby drzew i krzewów, które dzięki transpiracji nawilżają atmosferę. Proces transpiracji zmniejsza dobowe wahania temperatury i poprawia komfort cieplny w otoczeniu. Dodatkowo roślinność wykazuje zdolność absorpcji zanieczyszczeń, które osadzają się na powierzchni liści lub są pochłaniane przez aparaty szparkowe (gazy). Jednakże postępujące zmniejszanie się terenów zieleni jest związane z nieuniknionym procesem cywilizacyjnym. Stąd poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które w przestrzeni zurbanizowanej pozwolą na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych. Od kilkudziesięciu lat promuje się zielone dachy jako alternatywę dla tradycyjnych form zieleni w mieście. Rozwiązania te mają jednak częściowe znaczenie dla ogółu mieszkańców miasta, gdyż zielone dachy są lokalizowane na wysokościach niedostępnych dla większości użytkowników ulic i placów.

Znaczenie roślinności dla człowieka

Innym ważnym aspektem obecności roślin w otoczeniu człowieka jest jej pozytywny wpływ na komfort psychiczny, możliwość regeneracji i zmniejszanie stresu. Takie korzyści pozwala osiągnąć sam kontakt wzrokowy z roślinnością. Wreszcie wartości estetyczne, jakich dostarcza kompozycja roślinna, w dużej skali, nadają prestiż takiej realizacji i mogą stać się elementem autopromocji inwestora. Nowe możliwości realizacji takich kompozycji zapewniają nowoczesne technologie, dzięki którym powstają żywe ściany i pionowe ogrody.

Efekty naszych badań i doświadczeń na temat zewnętrznych zielonych ścian, można zobaczyć w naszej galerii zielonych ścian, a także na portalu Pinterest – ogrody wertykalne. Proponujemy również powrót do poprzedniej strony na temat zewnętrznych ogrodów wertykalnych, by lepiej poznać sposób ich działania.