sklep online
| Ogrody wertykalne zewnętrzne
1414
page-template-default,page,page-id-1414,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Ogrody wertykalne zewnętrzne

Tereny miejskie są narażone na emisję zanieczyszczeń związanych z szeroko pojętym rozwojem gospodarczym, komunikacyjnym, mieszkaniowo-usługowym i przemysłowym. Źródła ich emisji i stopień toksyczności mogą drastycznie wpływać na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, jak również wszystkich organizmów żywych, które występują w środowisku miejskim. Tendencja „kurczenia” się terenów zieleni na rzecz nowej zabudowy miejskiej, dróg i parkingów, negatywnie wpływa na środowisko miejskie, zaburza procesy hydrologiczne i klimatyczne.

 

Przyczyny niekorzystnych zmian w środowisku miejskim

Główną przyczyną niekorzystnych zmian w środowisku miejskim jest eliminacja powierzchni i materiałów, które retencjonują wodę i oddają ją do środowiska w okresach suchych w wyniku ewaporacji bądź transpiracji. Dotyczy to wzrostu powierzchni nieprzepuszczających wody, tzn. nawierzchni pieszych i jezdni oraz zabudowy. Woda opadowa z takich miejsc jest odprowadzana do kanalizacji i tym samym bezpowrotnie tracona. Ponadto następuje zmniejszanie powierzchni trawników oraz liczby drzew i krzewów, które dzięki transpiracji nawilżają atmosferę. Proces transpiracji zmniejsza dobowe wahania temperatury i poprawia komfort cieplny w otoczeniu. Dodatkowo roślinność wykazuje zdolność absorpcji zanieczyszczeń, które osadzają się na powierzchni liści lub są pochłaniane przez aparaty szparkowe (gazy). Jednakże postępujące zmniejszanie się terenów zieleni jest związane z nieuniknionym procesem cywilizacyjnym. Stąd poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które w przestrzeni zurbanizowanej pozwolą na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych. Od kilkudziesięciu lat promuje się zielone dachy jako alternatywę dla tradycyjnych form zieleni w mieście. Rozwiązania te mają jednak częściowe znaczenie dla ogółu mieszkańców miasta, gdyż zielone dachy są lokalizowane na wysokościach niedostępnych dla większości użytkowników ulic i placów.

 

Znaczenie roślinności dla człowieka

Innym ważnym aspektem obecności roślin w otoczeniu człowieka jest jej pozytywny wpływ na komfort psychiczny, możliwość regeneracji i zmniejszanie stresu. Takie korzyści pozwala osiągnąć sam kontakt wzrokowy z roślinnością. Wreszcie wartości estetyczne, jakich dostarcza kompozycja roślinna, w dużej skali, nadają prestiż takiej realizacji i mogą stać się elementem autopromocji inwestora. Nowe możliwości realizacji takich kompozycji zapewniają nowoczesne technologie, dzięki którym powstają żywe ściany i pionowe ogrody.

 

Od 2015 roku wspólnie z Katedrą Projektowania i Konserwacji Krajobrazu z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzimy badania, które polegają na opracowaniu optymalnej konstrukcji „ogrodu wertykalnego do zastosowania zewnętrznego” oraz doboru materiałów utrzymujących rośliny w układzie wertykalnym. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zaprojektowano optymalny system do ogrodów wertykalnych wykonany w systemie hydroponicznym.

pinterest

UnknownPoland