sklep online
Ogrody wertykalne - zielone ściany, florafelt | Ogrody wertykalne zewnętrzne
1414
page-template-default,page,page-id-1414,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Ogrody wertykalne zewnętrzne

Tereny miejskie są narażone na emisję zanieczyszczeń związanych z szeroko pojętym rozwojem gospodarczym, komunikacyjnym, mieszkaniowo-usługowym i przemysłowym. Źródła emisji i stopień toksyczności zanieczyszczeń mogą drastycznie wpływać na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, jak również wszystkich organizmów żywych występujących w środowisku miejskim. Tendencja „kurczenia” się terenów zieleni na rzecz nowej zabudowy miejskiej, dróg i parkingów, wpływa również negatywnie na środowisko miejskie, zaburza procesy hydrologiczne i klimatyczne. Główną przyczyną niekorzystnych zmian w środowisku miejskim jest eliminacja powierzchni i materiałów retencjonujących wodę i oddających ją do środowiska w okresach suchych w wyniku ewaporacji bądź transpiracji. Dotyczy to wzrostu powierzchni nieprzepuszczających wody, tzn. nawierzchni pieszych i jezdni oraz zabudowy, z których woda opadowa odprowadzana jest do kanalizacji, a tym samym bezpowrotnie tracona. Ponadto następuje zmniejszanie powierzchni trawników oraz liczby drzew i krzewów, które dzięki transpiracji nawilżają atmosferę. Proces transpiracji zmniejsza dobowe wahania temperatury i poprawia komfort cieplny w otoczeniu. Dodatkowo roślinność wykazuje zdolność absorpcji zanieczyszczeń osadzających się na powierzchni liści lub pochłanianych przez aparaty szparkowe (gazy). Jednakże postępujące zmniejszanie sie terenów zieleni jest nieuniknionym procesem cywilizacyjnym. Stąd poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które w przestrzeni zurbanizowanej pozwolą na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych. Od kilkudziesięciu lat promuje się zielone dachy jako alternatywę dla tradycyjnych form zieleni w mieście. Rozwiązania te mają jednak częściowe znaczenie dla ogółu mieszkańców miasta, gdyż zielone dachy lokalizowane są na wysokościach niedostępnych dla większości użytkowników ulic i placów.

Innym ważnym aspektem obecności roślin w otoczeniu człowieka jest ich wpływ na psychiczny komfort, możliwości regeneracji i zmniejszanie stresu poprzez sam kontakt wzrokowy z roślinnością. Wreszcie wartości estetyczne, jakich dostarcza kompozycja roślinna w dużej skali, nadają prestiż takiej realizacji i mogą stać się elementem autopromocji inwestora. Nowe możliwości realizacji takich kompozycji daje zastosowanie nowoczesnych technologii do stworzenia ogrodu wertykalnego.

 

Od 2015 roku wspólnie z Katedrą Projektowania i Konserwacji Krajobrazu z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzimy badania, polegające na opracowaniu optymalnej konstrukcji „ogrodu wertykalnego do zastosowania zewnętrznego” oraz doboru materiałów utrzymujących rośliny w układzie wertykalnym. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zaprojektowano optymalny system do ogrodów wertykalnych wykonany w systemie hydroponicznym.

pinterest

RussiaPolandEnglish