Zewnętrzne ogrody wertykalne

Zewnętrzne zielone ogrody to jedna z możliwości zaaranżowania ścian budynku, ale nie tylko. Ogrody wertykalne mogą być budowane od podstaw przed budynkiem, czy w wielu innych miejscach. Jednym ze świetnych przykładów tego typu konstrukcji jest zielona ściana w Kamionce. Projekt zrealizowany przez naszą firmę wtapia się w otoczenie i jest przyjazny środowiskuMówimy także więcej o naszych doświadczeniach z zewnętrznymi zielonymi ścianami oraz o ich wpływie na środowisko.

Co należy wykonać, aby zbudować zewnętrzny ogród wertykalny

  1. Wykonać doprowadzenie wody
  2. Wykonać przyłącze kanalizacyjne
  3. Zorganizować miejsce na sterowanie nawadnianiem z przyłączem elektrycznym
  4. Wyprowadzić przewód do czujnika temperatury
  5. Wyprowadzić przewód do podgrzewania rynny

1. Doprowadzenie wody

 

Doprowadzenie wody do zasilania ogrodu wertykalnego na ogół wykonuje się około 30 centymetrów od górnej krawędzi zielonej ściany i zakańcza się złączką 1/2” lub 3/4 ” z gwintem wewnętrznym. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest doprowadzenie wody jak najbliżej środka szerokości ogrodu. Zasilanie wody wykonane jest podtynkowo
W przypadku planowania dużej zielonej ściany, doprowadzenie wody może być wykonane u góry ogrodu i zakończone zaworem 3/4′ , 1″ GW lub GZ.

2. Miejsce na sterowanie

Miejsce na sterowanie powinno znajdować się wewnątrz budynku. Zewnętrzne ogrody wertykalne nawadnia się również zimą. Dlatego ważne jest, by sterowanie znajdowało się w ciepłym miejscu. Zapobiegnie to zamarzaniu wody przy elektrozaworach.

Do miejsca, w którym ma znajdować się elektrozawór oraz sterownik, który uruchamia nawadnianie, należy doprowadzić wodę. Przyłącze zakańczamy zaworem 1/2″, 3/4″ lub 1″ GZ w zależności od wielkości ściany. Tak przygotowane miejsce będzie przeznaczone do wpięcia elektrozaworu uruchamiającego nawadnianie. Dopiero od tego miejsca prowadzimy wodę bezpośrednio za ogród wertykalny. Zasilanie wody powinno zostać wykonane niezależnie jedną rurką.

3. Przyłącze kanalizacyjne

 

Sposób wykonania przyłącza kanalizacyjnego zależy od wysokości, na której ma zacząć się ogród wertykalny.
  • Od poziomu gruntu (poziom zero)
  • Nad poziomem gruntu (+ X cm nad poziomem gruntu)

Ogród wertykalny od poziomu gruntu (poziom zero)

Ogród wertykalny nad poziomem gruntu (+ X cm nad poziomem gruntu) – opcja pierwsza

Ogród wertykalny nad poziomem gruntu (+ X cm nad poziomem gruntu) – opcja druga

4. Czujnik temperatury

Czujnik temperatury służy do sprawdzania temperatury powietrza (w cieniu) w okolicy ogrodu wertykalnego. Przygotowanie instalacji czujnika temperatury polega na wyprowadzeniu od miejsca na sterowanie (miejsce ogrzewane) przewód 0,5 mm x 2 na zewnątrz, w okolice ogrodu wertykalnego.

W zimie podczas podlewania zielonej ściany czujnik temperatury będzie załączał podlewanie (temperatura wyższa niż 4 st C) lub rozłączał system. Nie dopuści on do podlania w przypadku, gdy na zewnątrz będzie poniżej 4 st C.

5. Przewód do kabla grzejnego

W celu zabezpieczenia rynny zbiorczej przed zamarznięciem, powinen w niej zostać zamontowany przewód grzejny. Aby przygotować instalacje do jego zamontowania należy od miejsca na sterowanie (miejsce ogrzewane), do miejsca gdzie ma być zamontowana rynna, wyprowadzić przewód elektryczny o przekroju 3 x 1,5 mm. Podczas podlewania zimowego kabel grzejny będzie zabezpieczał kanalizacje oraz rynnę przed zamarznięciem.

W przypadku zainteresowania budową zewnętrznego ogrodu wertykalnego, zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy poniżej lub wysłania bezpłatnego zapytania o wycenę ogrodu.

Aby stworzyć dla Państwa indywidualną wycenę, prosimy o podanie w wiadomości informacji o szerokości oraz wysokości planowanego ogrodu, a także miejsca realizacji (miejscowość).