Ogród wertykalny zewnętrzny z podłączeniem do sieci

 

W tym przypadku powinniśmy wykonać:

  1. doprowadzenie wody
  2. przyłącze kanalizacyjne
  3. zorganizować miejsce na sterowanie nawadnianiem z przyłączem elektrycznym
  4. wyprowadzić przewód do czujnika temperatury
  5. wyprowadzić przewód do podgrzewania rynny
1. DOPROWADZENIE WODY
 
Doprowadzenie wody do zasilanie ogrodu wertykalnego najczęściej wykonujemy około 30 cm od górnej krawędzi ogrodu i zakańczamy je złączką 1/2” lub 3/4 ” z gwintem wewnętrznym. Najbezpieczniej jest doprowadzić wodę jak najbliżej środka szerokości ogrodu wertykalnego. Zasilanie wody wykonane jest podtynkowo. 
W przypadku gdy planujemy duży ogród wertykalny, doprowadzenie wody może być wykonane u góry ogrodu i  zakończone zaworem 3/4′ , 1″ GW lub GZ.

 

2. MIEJSCE NA STEROWANIE
 
Miejsce na sterowanie powinno być przewidziane we wnętrzu budynku. Ogrody wertykalne zewnętrze nawadniana się również zimą. Ważne więc aby sterowanie znajdowało się ciepłym miejscu co zapobiegnie zamarzaniu wody przy elektrozaworach.
 
Do miejsca w którym ma znajdować się sterownik oraz elektrozawór uruchomiające nawadnianie, należy doprowadzić wodę. Przyłącze zakańczamy zaworem 1/2″, 3/4″ lub 1″ GZ w zależności od wielkości ściany. Tak przygotowane miejsce będzie przeznaczone do wpięcia elektrozaworu uruchamiającego nawadnianie. Dopiero od tego miejsca prowadzimy wodę bezpośrednio za ogród wertykalny. Zasilanie wody powinno zostać wykonane niezależnie jedną rurką.
 
3. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
 
Sposób wykonania przyłącza kanalizacyjnego zależy od wysokości na której ma zacząć się ogród wertykalny
  • od poziomu gruntu (poziom zero)
  • nad poziomem gruntu (+ X cm nad poziomem gruntu)

Ogród wertykalny od poziomu gruntu (poziom zero)

Ogród wertykalny nad poziomem gruntu (+ X cm nad poziomem gruntu) – opcja pierwsza

Ogród wertykalny nad poziomem gruntu (+ X cm nad poziomem gruntu) – opcja druga

4. CZUJNIK TEMPERATURY

Czujnik temperatury służy do sprawdzania temperatury powietrza (w cieniu) w okolicy ogrodu wertykalnego. Do przygotowania instalacji czujnika temperatury należy od miejsca na sterowanie (miejsce ogrzewane) wyprowadzić przewód 0,5 mm x 2 na zewnątrz w okolice ogrodu wertykalnego.

W zimie podczas podlewania ogrodu wertykalnego czujnik temperatury będzie załączał podlewanie (temperatura wyższa niż 4 st C) lub rozłączał system nie dopuszczając do podlania w przypadku gdy na zewnątrz będzie poniżej 4 st C.

5. PRZEWÓD DO KABLA GRZEJNEGO
 
W celu zabezpieczenia rynny zbiorczej przed zamarznieciem powinen w niej zostać zamontowany przewód grzejny. Aby przygotować instalacje do jego zamontowania należy od miejsca na sterowanie (miejsce ogrzewane) do miejsca gdzie ma być zamontowana rynna, wyprowadzić przewód elektryczny o przekroju 3 x 1,5 mm. Podczas podlewania zimowego kabel grzejny będzie zabezpieczał kanalizacje oraz rynnę przed zamarznięciem.