Nawadnianie

W przypadku systemów filcowych wymagane jest codzienne podlewanie ogrodu wertykalnego. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia wody do systemu. Nasze rośliny podlewają się poprzez podawanie wody tylko od górnych kieszeni. Materiał pozwala przesiąkać wodzie grawitacyjnie w dół i zaopatruje kwiaty w wodę. 

 

System nawadniania ogrodu wertykalnego może być wykonany na różne sposoby:

 

NAWADNIANIE OGRODU WERTYKALNEGO Z WODOCIĄGU I ODPROWADZENI NADMIARU WODY GRAWITACYJNIE DO KANALIZACJI. 

Przy takim rozwiązaniu musimy wykonać doprowadzenie wody oraz grawitacyjny odpływu do kanalizacji

W przypadku większości żywych ścian, w których w pobliżu znajduje się źródło wody i odpływ do kanalizacji, zalecamy taki sposób podłączenia ogrodu do automatycznego systemu nawadniania. Należy pamiętać, aby w tej sytuacji, w okolicach zielonej ściany przewidzieć miejsce, w którym umiejscowimy system sterowania z elektrozaworem i sterownikiem do uruchamiania nawodnienia.

W tym wypadku niezbędne jest również zasyfonowanie odpływu do kanalizacji.

NAWADNIANIE OGRODU WERTYKALNEGO Z WODOCIĄGU I ODPROWADZENI NADMIARU WODY CIŚNIENIOWO ZA POMOCĄ POMPY DO KANALIZACJI.

Przy takim rozwiązaniu musimy wykonać doprowadzenie wody do ogrodu wertykalnego oraz odprowadzenie do kanalizacji z przyłączem na pompę pozwalającą na wypompowanie nadmiaru wody pod ciśnieniem.

Należy pamiętać, aby w tej sytuacji przewidzieć miejsce, w którym umiejscowimy system sterowania z elektrozaworem do uruchamiania nawodnienia.

NAWADNIANIE OGRODU WERTYKALNEGO W ZAMKNIETYM OBIEGU WODY Z WYKORZYSTANIEM ZBIORNIKA ORAZ POMPY.

Przy takim rozwiązaniu musimy jedynie wykonać gniazdo 230 V w celu podłączenia sterownika do pompy nawadniającej ogród.

Jak często serwisować system nawadniania i jaki sposób?

System nawadnia powinien być serwisowany regularnie. Najczęściej w systemach z nawadnianiem z wodociągu jest to raz na 12 miesięcy a w systemach które zaopatrywane są w wodę za pomocą pomp, raz na 6 miesięcy. Oczywiście, należy kontrolować poprawność działania systemu. W razie potrzeby serwisować go częściej. Czynności serwisowe opisane są w zakładce Serwis.  Jest to jednak najczęściej tylko okresowa wymiana kroplowników.

Jak często powinienem podlewać ogród wertykalny?

Czas nawadniania różni się w zależności od miejsca instalacji ogrodu wertykalnego. Uważna obserwacja jest wymagana przez cały okres użytkowania zielonej ściany. Jest to niezbędne aby odpowiednio ustawić i ewentualnie mieniąc czas nawadniania roślin. Harmonogramy nawadniania mogą obejmować czas od kilku do kilkudziesięciu minut dziennie. Każde miejsce jest inne i czas powinien być ustalany indywidualnie.

CZAS NAWADNIANIA ZALEŻY OD TAKICH CZYNNIKÓW JAK:

  • Rodzaj roślin
  • Ilość światła
  • Suchość powietrza
  • Temperatura otoczenia
  • Lokalizacji ściany (wewnątrz czy na zewnątrz)

 

WEWNĘTRZNE ŚCIANY ROŚLINNE

Ściany wewnętrzne roślin, które są zwykle obsadzone roślinami tropikalnymi o słabym oświetleniu, wymagają rzadszego podlewania. Zwykle pierwsze podlewania ustawiamy na 25-30 minut raz lub dwa razy dziennie, po upływie około 4 tygodni należy zweryfikować czas nawadniania. Uważnie obserwuj i sprawdź glebę palcem. Jeśli wydaje się zbyt mokra lub przesiąknięta, ogranicz podlewanie początkowo na 1 raz dziennie przez ok 25-30 minut. W przypadku gdy zredukowanie nawadniania będzie niewystarczające zacznij zmniejszać minutowy czas nawadniania. Może się również okazać, że w Twojej lokalizacji ogród wystarczy podlewać np. co drugi dzień po 20-30 minut dziennie.

ŚRODOWISKO/OTOCZENIE

Ilość światła, temperatura oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniu może również wpływać na harmonogram podlewania. Grzejniki mogą osuszyć powietrze zimą, podobnie jak klimatyzatory latem. W tych warunkach będziesz musiał zwiększyć częstotliwość i czas trwania podlewania.

Zwróć uwagę na ilość wody szczególnie w okresach przejściowych – jesienią i wiosną. Obserwuj rośliny i w razie potrzeby dostosuj czas nawadniania.

 

Więcej szczegółów dotyczących nawadniania znajduje sobie w zakładkach Jak wykonać przyłącza, Możliwe problemy oraz Zasada działania i przekroje