Ogród wertykalny nad posadzką z frontem do zabudowy – kanalizacja

PRZYKŁADY WYKONANIA ZIELONYCH ŚCIAN Z ZABUDOWANYM FRONTEM

Aby wykonać ogród wertykalny powyżej posadzki z frontem przeznaczonym do zabudowy,  kanalizacja powinna zostać wykonana w przestrzeni pomiędzy najniższą częścią ogrodu a posadzką. W tym przypadku nie jest istotne czy zostanie ona wykonana w posadzce, czy też w ścianie. Front pomiędzy podłoga a ogrodem będzie zabudowany i zamaskuje rurę kanalizacyjną łącząca rynnę z odpływem.

Kanalizacja najczęściej wykonana jest z rury fi 32 lub fi 50. W większości przypadków rekomendujemy jednak rurę o przekroju fi 50.

Poniżej znajduje się kilka przykładów  wykonań takiego przyłącza.

Należy zwrócić uwagę na:

 

  • Rura kanalizacyjna nie powinna wychodzić poza zabudowę ogrodu wertykalnegoNależy zaplanować na jaką głębokość docelowo wykonana będzie zabudowa i podczas wykonywania kanalizacji nie wychodzić poza ten obszar.
  • Umiejscowienie kanalizacji po szerokości zielonej ściany powinni być jak najbliżej środka planowanego ogrodu. Jeśli jednak nie jest to możliwe, można jej przesunąć dowolnie w lewą lub w prawą stronę. Jeśli zabudowa jest szersza niż ogród wertykalny to kanalizacja może wyjść poza obrys ogrodu wertykalnego.
  • Niezbędne jest zasyfonowanie odpływu.

PRZYKŁADY WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO OGRODU PRZEZNACZONEGO DO ZABUDOWY