Ogrody wertykalne zewnętrzne 

W latach 2015 – 2018 wspólnie z Katedrą Projektowania i Konserwacji Krajobrazu z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadziliśmy badania, które polegały na opracowaniu optymalnej konstrukcji „ogrodu wertykalnego do zastosowania zewnętrznego” oraz doboru materiałów utrzymujących rośliny w układzie wertykalnym. W dalszym ciagu testujemy różne gatunki roślin na naszym budynku na Lubelszczyźnie około 250 m2 ogrodu.

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zaprojektowaliśmy optymalny system do ogrodów wertykalnych wykonany w systemie hydroponicznym.

Plusem tego systemu okazały się:

  • Waga – nie przekracza 25 kg/m2 !!
  • Szybki i prosty montaż.
  • Izolacja termiczna ścian budynków

Przeżywalność roślin na zielonych ścianach zewnętrznym w klimacie Polski zależy w dużym stopniu od warunków zewnętrznych panujących w trakcie sezonów oraz odpowiedniego doboru gatunkowego. 

Chętnie pomożemy w doborze materiałów do samodzielnego zainstalowania zewnętrznej zielonej ściany.

 

Tereny miejskie są narażone na emisję zanieczyszczeń związanych z szeroko pojętym rozwojem gospodarczym, komunikacyjnym, mieszkaniowo-usługowym i przemysłowym. Źródła ich emisji i stopień toksyczności mogą drastycznie wpływać na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, jak również wszystkich organizmów żywych, które występują w środowisku miejskim. Tendencja „kurczenia” się terenów zieleni na rzecz nowej zabudowy miejskiej, dróg i parkingów, negatywnie wpływa na środowisko miejskie, zaburza procesy hydrologiczne i klimatyczne.

 

Przyczyny niekorzystnych zmian w środowisku miejskim

Główną przyczyną niekorzystnych zmian w środowisku miejskim jest eliminacja powierzchni i materiałów, które retencjonują wodę i oddają ją do środowiska w okresach suchych w wyniku ewaporacji bądź transpiracji. Dotyczy to wzrostu powierzchni nieprzepuszczających wody, tzn. nawierzchni pieszych i jezdni oraz zabudowy. Woda opadowa z takich miejsc jest odprowadzana do kanalizacji i tym samym bezpowrotnie tracona. Ponadto następuje zmniejszanie powierzchni trawników oraz liczby drzew i krzewów, które dzięki transpiracji nawilżają atmosferę. Proces transpiracji zmniejsza dobowe wahania temperatury i poprawia komfort cieplny w otoczeniu. Dodatkowo roślinność wykazuje zdolność absorpcji zanieczyszczeń, które osadzają się na powierzchni liści lub są pochłaniane przez aparaty szparkowe (gazy). Jednakże postępujące zmniejszanie się terenów zieleni jest związane z nieuniknionym procesem cywilizacyjnym. Stąd poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które w przestrzeni zurbanizowanej pozwolą na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych. Od kilkudziesięciu lat promuje się zielone dachy jako alternatywę dla tradycyjnych form zieleni w mieście. Rozwiązania te mają jednak częściowe znaczenie dla ogółu mieszkańców miasta, gdyż zielone dachy są lokalizowane na wysokościach niedostępnych dla większości użytkowników ulic i placów.

 

Znaczenie roślinności dla człowieka

Innym ważnym aspektem obecności roślin w otoczeniu człowieka jest jej pozytywny wpływ na komfort psychiczny, możliwość regeneracji i zmniejszanie stresu. Takie korzyści pozwala osiągnąć sam kontakt wzrokowy z roślinnością. Wreszcie wartości estetyczne, jakich dostarcza kompozycja roślinna, w dużej skali, nadają prestiż takiej realizacji i mogą stać się elementem autopromocji inwestora. Nowe możliwości realizacji takich kompozycji zapewniają nowoczesne technologie, dzięki którym powstają żywe ściany i pionowe ogrody.